Оферта

Публічний договір-оферта


Про надання інформаційних послуг, замовлених на сайті http://prost.pro

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця  Каурова Євгенія Вячеславовича, який діє на підставі Свідоцтва BOO664552 (надалі – “Виконавець”), усім фізичним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті http://prost.pro і містить всі істотні умови договору про надання інформаційних послуг.

Вчинення будь-якою особою (надалі – “Замовник”) дій по замовленню інформаційних послуг за допомогою інтернет-ресурсу http://prost.pro, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Замовником платежу в рахунок оплати замовленої послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати. Виконавець та Замовник, які разом іменуються “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”, уклали цей публічний договір-оферту (надалі – “Договір”) про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику комплексний інформаційно-консультаційний продукт (надалі – “Послуги”), а Замовник зобов’язується його прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

1.2. До складу Послуг входять інформаційні послуги, які можуть включати себе:  розробка веб-сайту чи веб-сторінок чи програм, написання маркетингової стратегії, розміщення веб-сайту в інтернеті, оптимізація веб-сайту для покращення результатів у пошукових системах (SEO), посередництво, розміщення в інтернеті інформації чи статей (PR) чи посилань про сайт Замовника (Link building), переклад матеріалів веб-сайту на інші мови, розміщення оголошень чи банерів на інших сайтах про інформацію на сайті замовника (PPC), та  інші інформаційні послуги.

1.3. Детальна інформація про Послуги розміщується на офіційному веб-сайті: http://prost.pro (надалі – “Веб-сайт”). Послуги та інформація, розміщена на Веб-сайті, можуть відрізнятися.

1.4. Усі терміни, яким не дано визначення в цьому Договорі, тлумачаться та використовуються у відповідності до положень Закону України “Про рекламу” N271/96-ВР від 03.07.96 р., зі змінами і доповненнями.

ІІ. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ . УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

2.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання Послуг, Замовник має право на власний розсуд обрати будь-які Інформаційно-консультаційні послуги, розміщені на Веб-сайті, за визначеною на Веб-сайті вартістю за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб-сайті.

2.2. Вартість Послуг може бути збільшена у випадках:  зміни строків Послуг; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів;  різкої зміни курсу національних валют (більше 10%).

2.3. Оплата обраних Послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний банківський рахунок Виконавця або через відкритий web-інтерфейс LiqPay на Веб-сайті.

2.4. В процесі підтвердження обраного замовлення Замовник вказує наступні особисті дані:  прізвище, ім’я, по-батькові (згідно паспорта); мобільний телефон; та адреса електронної пошти.

2.5. Замовник підтверджує достовірність особистих даних а також інформації про його товари і послуги, наданих Виконавцю і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

2.6. Заміна даних про товари і послуги після розміщення завдання по їх публікації розцінюється як нове замовлення.

2.7. Перед підтвердженням та оплатою замовлення, Замовник повинен ознайомитись з деталями і комлектністю послуги; строками і порядком її виконання; датою і часом початку та закінчення виконання послуги; ціною і порядком здійснення оплати; умовами повернення, скасування або обміну обраної послуги. Зазначена інформація у доступній, наочній формі розміщується цьому договорі-Оферті або на відповідній сторінці опису послуги .

2.8 У випадку, якщо послуга передбачає розробку унікального дизайну, Замовник має право оплатити частину Послуг у вигляді авансу, що складає 50% вартості послуги та забезпечує збереження усіх умов замовлення. У такому випадку Виконавець виконує варіант дизайну, якщо він не сподобався замовнику, то послідовно ще 2 (Два) варіанти дизайну. Якщо Замовник приймає виконаний дизайн, то решту вартості послуг Замовник зобов’язаний оплатити протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту прийняття дизайну і Виконавець використовує дизайн для виконання послуги. Якщо жоден з варіантів дизайну не був прийнятий і повна оплата не здійснена протягом вказаного строку, то замовлення автоматично скасовується, а сума внесеного авансу – анулюється, без можливості повернення. Факт оплати, означає згоду Замовника з усіма відповідними умовами, правилами та обмеженнями. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець залишає за собою право скасувати пропозицію Послуг та/або відмовити у наданні обраних Замовником Послуг до моменту оплати Замовником підтвердженого замовлення.

2.9. Послуги Виконавця надаються в повному обсязі, за умови повної оплати Замовником відповідних Послуг.

2.10. Упови повернення коштів.

Виконавець має право відмовитися виконувати послуги з будь-якої причини протягом 3х (Трьох) робочих днів з моменту отримання від Замовника матеріалів для публікації. В цьому разі вже оплачені кошти повертаються Замовника в обсязі 100%.

Замовник має право відмовитися від замовлення і повернути кошти в обсязі 100% до моменту надання ним матеріалів для публікації. Фактом надання матеріалів і початком робіт вважається пояснення завдання при зустрічі, пояснення завдання телефонним дзвінком, надсиланням відповідей на опитувальний лист.
Термін повернення коштів – до 30 днів на банківський або картковий рахунок з якого здійснювалась оплата.
Після початку робіт з виконання послуг, включаючи дизайн, кошти не повертаються. Максимальна кількість варіантів переробки послуги = 3 (Три рази).
Повернення коштів за послуги придбані за допомогою “Абонентської плати” – не відбувається

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. через Веб-сайт та повідомлення надавати Замовнику усю необхідну інформацію щодо Послуг;

3.1.2. негайно сповіщати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню Виконавцем Послуг або сповільнюють їх надання;

3.1.3. сприяти захисту інтересів Замовника у випадку ненадання або неналежного надання Послуг з вини компаній-контрагентів;

3.1.4. призначити відповідальних осіб, які будуть вирішувати питання, пов’язані з виконанням цього Договору.

3.1.5. підтвердити оплату Послуг безготівковим способом шляхом направлення на електронну адресу Замовника листа-повідомлення та/або повідомлення Замовника за телефоном, вказаним останнім при оформленні замовлення;

3.1.6. інформувати Замовника електронною поштою або телефоном у випадку неможливості надати Інформаційні послуги в силу обставин, що не залежать від Виконавця;

3.1.7. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, не повертає сплачену вартість Інформаційних послуг й компенсацію за моральну шкоду, спричинену внаслідок:

3.1.7.1. несвоєчасної, неповної чи неправильної оплати послуг;

3.1.7.2. несвоєчасного внесення змін чи ануляції замовлення Замовником;

3.1.7.3. помилкових відомостей (неправдивої інформації), зазначеної Замовником при оформленні замовлення, в тому числі помилкових чи фальсифікованих відомостей про товари і послуги Замовника, які Виконавець розмістив у мережі Інтернет;

3.1.7.4. збитків, що нанесені Замовнику третіми особами у період виконання інформаційних послуг;

3.1.7.5. збереження багажу Замовника (осіб, що з ним подорожують);

3.1.7.6. невідповідності наданих послуг необґрунтованим очікуванням Замовника і їх суб’єктивній оцінці;

3.1.7.7. невикористання Замовником послуг з власної ініціативи чи вини.

3.1.8. В разі, якщо виконання послуги передбачає розміщення файлів на сервері, Виконавець надає технічну можливість, а Замовник самостійно здійснює управління своїм хостинговим аккаунтом.

3.1.9. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність чи безпомилковість послуг, але зобов’язаний вживати всі розумні заходи по їх забезпеченню.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. надавати необхідні документи та інформацію для надання Виконавцем Послуг за цим Договором (наприклад, для реєстрації домену);

3.2.2. забезпечити прийом виконаних робіт від Виконавця;

3.2.3. оплачувати послуги Виконавця в строки та відповідно до умов, визначених в даному Договорі;

3.2.4. дотримуватись положень цього Договору, вимог чинного законодавства України та законодавства іноземних країн, на території яких буде виконуватися послуга;

3.2.5. нести матеріальну відповідальність за порушення законодавства про рекламу та інформацію наданими ним матеріалами про його товари і послуги;

3.3. Повернення грошових коштів за невикористані (анульовані, скасовані), з вини Замовника, оплачені Послуги не здійснюється. Будь-яка зміна дат, зміна матеріалів для публікації, їх кількості, аудиторії чи географії, є фактичною відмовою від отримання Послуг і вартість Послуг Замовнику при цьому не повертається.

3.4. Замовник погоджується, що вся надана ним Виконавцю з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатися в Базі, а її актуальні відомості будуть публічно доступними в реальному часі через WHOIS чи подібний сервіс.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання тощо.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, введення воєнного стану, антитерористичні операції, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цього Договору і непідконтрольні Виконавцю.

4.4. Межі відповідальності Виконавця за всі збитки, втрати і ризики, пов’язані з виконанням чи невиконання умов договору, не можуть перевищувати ціни договору.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, в т.ч. постачальників.

4.6. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути згідно з цим Договором, будуть урегульовуватися, наскільки це можливо, шляхом переговорів між Сторонами.

Спори з виконання цього договору, що виникли з ініціативи Замовника, підлягають розгляду Господарським судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Виконавця. Термін відповіді на претензію 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії Виконавцем.

4.7. Вся інформація, що надається Замовником для виконання інформаційних послуг, має бути правдивою, точною, актуальною та повною. Відповідальність за коректність наданої інформації несе Замовник. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, наданої для публікації чи розміщеної Замовником самостійно.

4.8. Виконавець не несе відповідальність за упущену Замовником можливість споживання оплачених Інформаційних послуг, що виникла внаслідок зміни планів Замовника.

V. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки “ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН”, біля якої вказано “Реєструючись, я погоджуюся з умовами Договору”, та сплати (повної або часткової) вартості послуг, що замовляються на веб-сайті Виконавця. Після виконання Замовником названих двох умов даний Договір вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Замовником та Виконавцем.

5.2. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання всіх зобов’язань Сторонами.

VІІ. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків по даному Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин, тобто обставин, які знаходяться поза контролем сторін, в тому числі в частині неможливості їх подолання або усунення, і які сторони не могли передбачити при укладенні даного Договору та оформленні замовлення. Серед цих обставин, крім інших: страйки, стихійні лиха, погодні умови, які впливають на надання Послуг, військові дії, розпорядження влади, в тому числі рішення та постанови НБУ щодо обмеження обігу та розрахунків в іноземній валюті, епідемії, терористичні акти або погроза терористичних актів, надзвичайні ситуації.

7.2. Сторона, для якої в зв’язку з дією форс-мажорних обставин склалася ситуація неможливості виконання обов’язків за даним Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про настання вказаних обставин, але не пізніше трьох календарних днів з моменту виявлення факту їх настання. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про вказані обставини позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як причину невиконання своїх обов’язків по даному Договору.

7.3. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджений документально.

VІІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що вся інформація, яка передається Замовником Виконавцю для публікації в інтернеті є загальновідомою і призначена для широкого розповсюдження, вона не може бути класифікована як конфіденційна інформація чи комерційна таємниця. Замовник зобов’язаний забезпечити, щоб його співробітники не передавали Виконавцю комерційних таємниць — на сайті Виконавця немає послуг, для виконання яких потрібне їх надання.

8.2. Інформація, яка отримана іншою Стороною в результаті укладення, виконання, припинення тощо цього Договору, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Використання такої інформації без письмової згоди іншої Сторони заборонене.

8.3. Замовник цим надає згоду Виконавцю на використання отриманої в результаті укладення, виконання, зміни, припинення тощо цього Договору інформації (в т.ч. фото- та відеоматеріалів) з рекламною або подібною метою.

IX. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

9.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії.

9.3.Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору і виконується на підставі письмового (на папері) заяви Замовника. В такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Замовника.

9.4. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних” від 01 червня 2010 року № 2297-VI, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник підтверджує, що ознайомлений і дає згоду на збір, обробку та збереження її персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням цього Договору, і діяв за власною волею та у своїх інтересах. Також Сторони погодили проводити обробку та зберігання отриманих від іншої сторони персональних даних у межах, визначених чинним законодавством України

9.5. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01 червня 2010 року № 2297-VI Замовнику відомий і зрозумілий.

Виконавець відмовляється і не виконує послуги, не розміщує матеріали, які заборонені законодавством України чи прямо або потенційно порушують Біблію.

До них також відносяться:

 • порнографія
 • еротика
 • зброя
 • наркотики
 • служби знайомств
 • алкоголь
 • куріння
 • політика
 • релігія
 • косметика, тату.
 • неліцензійне ПЗ і медіапродукція

Методи оплати

ФОП Кауров Є.В. не є платником ПДВ.

Встановлений спосіб прийому платежів в Україні:

 • безготівкові згідно договору, рахунку, акту виконаних робіт.
 • карткою через LiqPay згідно договору-оферти.

Рахунки-фактури надсилаються на e-mail і можуть бути оплачені безготівковим банківським платежем чи карткою через LiqPay